Mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa – Bản chuẩn

Biểu mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển thuê xe chở hàng bản chuẩn. Webvantai gửi tặng bạn đọc mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa mới. Bạn có thể tải ở cuối bài viết này.

CÔNG TY TNHH TIENHOAICOM
Số: 07/2016 / HĐVC/THC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
(THUÊ XE VẬN CHUYỂN)

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội Đồng Nhà Nước nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ vào nhu cầu, khả năng và sự thoả thuận giữa các bên liên quan:

Hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH

 • Địa chỉ : 87 Đỗ Ngọc Thạnh, P.15, Q.5, TPHCM
 • Điện Thoại : 0854010592/ Fax 0854010592
 • Mã số thuế : 0313041685
 • Đại diện : TRẦN THỊ ANH THƯ Chức vụ : Giám Đốc

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN TÍN ĐẠT

 • Địa chỉ : 958/63 Lạc Long Quân, KP4, P.08, Q.Tân Bình, TP.HCM
 • Mã số thuế : 0313332444
 • Điện thoại : 0938036504
 • Đại diện : Bà ĐOÀN THỊ HUƠNG Chức vụ : Giám Đốc

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG GIÁ CẢ :

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG GIÁ CẢ :
Bên B nhận thực hiện dịch vụ cho thuê xe vận chuyển (hàng hóa và ngƣời )theo yêu cầu của bên A.

Mục đích thuê xe : khảo sát thị trƣờng, bán hàng, giao hàng

Đối tƣợng vận chuyển : Ngƣời , vật tƣ và thiết bị cho bên A.

Phƣơng tiện vận chuyển :
Bên A đồng ý cho Bên B thuê 01 xe ô tô của Bên A theo các nội dung sau:
 Loại xe : Toyota, Huynhdai, Honda 4-29 chỗ  Đời xe : Xe đời mới có năm sản xuất 2012- 2014
 Xe đảm bảo có hệ thống điều hòa, máy lạnh hoạt động tốt

Số lƣợng và trọng lƣợng: Theo số liệu thực tế và từng thời điểm vận chuyển.

Nơi đi: Theo thông báo cụ thể của Bên A tại thời điểm vận chuyển.

Nơi đến: Theo thông cụ thể của Bên A tại thời điểm vận chuyển. – Thời gian vận chuyển: Theo thông báo cụ thể của bên A tại thời điểm vận chuyển
Điều 2: CƯỚC PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá cƣớc vận chuyển
 • Giá cƣớc vận chuyển: Đơn giá thuê xe tùy thuộc địa điểm và thời gian đi áp dụng cho tất cả các loại xe từ 4-29 chỗ.
 • Đơn giá trên sẽ đƣợc điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và khi giá xăng dầu có sự biến động mạnh. Tuy nhiên, Bên B phải thông báo cho Bên A ít nhất 15 ngày trƣớc ngày áp dụng đơn giá mới.
 • Giá cƣớc vận chuyển là giá chƣa bao gồm GTGT
 1. Phƣơng thức thanh toán:
 • Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
 • Thời gian thanh toán : Việc thanh toán sẽ đƣợc thực hiện cho từng lô hàng vận chuyển trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận đƣợc hoá đơn của bên B và sau khi bên B hoàn tất việc vận chuyển lô hàng.
  Điều 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN MỖI BÊN :
  Bên A:
 • Thông báo trƣớc thời gian và địa điểm đón trƣớc 1 ngày.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A vận chuyển.
 • Cấm đƣa theo hàng quốc cấm, hàng lậu và hàng hóa dễ cháy nổ hay sử dụng vào mục đích trái quy định của pháo luật.
 • Thanh toán đúng hạn đã thỏa thuận. Bên B:
 • Đƣa đón khách, vật tƣ và thiết bị đến nơi theo yêu cầu thỏa thuận với Bên A
 • Đảm bảo xe hoạt động trong tình trạng tốt.
 • Xuất hóa đơn GTGT cho Bên A.
  Điều 4 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc và điều chỉnh . Mọi thay đổi đơn phƣơng đều không có giá trị. Nếu một trong hai bên tự thay đổi mà không có sự đồng ý của bên kia thi coi nhƣ vi phạm hợp đồng. Khi có tranh chấp xảy ra mà hai bên không thể tự giải quyết đƣợc thì tranh chấp đó phải đƣa ra tòa án kính tế TP Hà Nội để giải quyết. Quyết định cuối cùng của tòa án là cơ sở pháp lý để hai bên thực hiện và mọi phí tổn do bên thua kiện chịu.
  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2014 và sẽ đƣợc tự động gia hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015 nếu hai bên không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng.
  Sau khi Bên A hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn tài chính cho Bên B và Bên B thanh toán dầy đủ các khoản cho Bên A trong vòng 15 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Hợp đồng coi nhƣ đƣợc thanh lý. Hợp đồng có tất cả 02 trang đƣợc lập thành 02 bộ và có giá trị pháp lý nhƣ nhau mỗi bên gữi 02 bộ.

Trên đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa cho thuê xe chở hàng. Bạn có thể tải file TẠI ĐÂY.

Công ty chúng tôi chuyên vận chuyển hàng hóa bắc nam bằng xe tảimáy bay. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ các thông tin dưới đây nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *